Generalforsamling 2024

Referat

Referat generalforsamling 2024

Bestyrelsen beretning 2024

Der er flere indkommende forslag. Det ene er en kontingentforhøjelse på 300 kr. årligt. Vi bliver nød til at følge med inflationen hvis vi vil undgå extra opkrævninger når vejene skal laves.   

mandag den 26. februar 2024 i Lystrup beboerhus (L1-L2) klokken 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet at bestyrelsen og revisorer.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsen. På valg er Poul Iversen og Poul Vels Christensen
  6a. Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg ar revisorer.
 8. Steen fortæller lidt om bierne.
 9. Liv fortæller om udviklingen af grønne områder.
 10. Eventuelt.

Regnskab for 2023

Regnskab 2023

Indkommende forslag:

1: Traffikspejl 

2:  Forslag til kontingentforhøjelse

3: Forslag til grønne områder 2024

Budget forslag

1: Budget 2024 forslag 1

2: budget 2024 forslag 2