Regnskaber

Her finder du foreningens regnskaber. Til dem som ikke gider bruge tid og kræfter på at forstå hvad kontingentet går til, er her en kort opsummering: Vi har en fin økonomi og burde kunne afholde løbene udgifter til veje, stier og sne uden at skulle opkræve ekstra.

Regnskab 2021

Regnskab 2022

Vi sparer op til asfaltering af stier og veje men ikke nok. Enten skal kontingentet stige ellers kommer der en engangsudgift næste gang der skal asfalteres. Vi er ved at under er ved at undersøge hvor meget og hvornår det kan forventes at ske.

Der er indtægter for ca. 400.000 kr. Omkring halvdelen går til vedligeholdese af foreningens områder: Slåning af 36.000 m2 græs, oprensning af regnvandsbrønde, etc. Se alle detaljer under Aftaler.  

Omkring 25.000 kr. går til administration, forsikringer og afholdelse af arrangementer (skt. Hans og Fastelavn).

Legepladsen koster omkring 15.000 kr. om året, da der løbende spares op til udskiftning af nedslidte dele.

Resten fordeles mellem Sne og Vejfonden således at snefonden tildeles det beløb, som blev brugt på sne sidste år. På nuværende tidspunkt har Vejfonden omkring 800.000 kr. og snefonden omkring 300.000 kr.