Vedtægter

Nederst findes et link til foreningens vedtægter. Husk, at de overordnede rammer er bestemt af lokalplan 49 som foreningen ikke kan ændre på. Det kan kun Århus kommune. Hverken bestyrelsen eller generalforsamlingen kan med andre ord give tilladelser, der strider imod lokalplanen. Bestyrelsen har ikke interesse i at lege politi, og hvis beboere har uoverensstemmelser opfordrer vi til dialog. Dernæst at de involverede parter selv retter henvendelse til kommunen.

Vedtægter gældende fra 2022. 

Vedtægter for grundejerforeningen 2021