Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Der afholdes generalforsamling 2022 i grundejerforeningen Elsted øst den 28. februar 2022 i Lystrup beboerhus
(L1-L2) klokken 19.00. Tilmelding er ikke påkrævet, men hvis man ønsker en øl/vand og smørrebrød skal
man tilmelde sig senest den 21. februar 2022 med adresse og antal (1 eller 2) der kommer. Tilmeldingen
skal ske på info@elsted-oest.dk. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Dagsorden, ændringsforslag, regnskab og budget forslag er som følger:

Dagsorden 2022

Ændringsforslag: nyt paragraf 8 afsnit i vedtægterne.

Regnskab for 2021

Budgetforslag 2022

Generalforsamling 2021.

Så er der afholdt generalforsamling 2021. Her er referatet: Generalforsamling 2021 Elsted

Formandens beretning 2021: Beretning 2021

Se de forslag som blev vedtaget: Forslag vedtaget

Ældre referater: