Nyheder

Ny asfalt på stierne

Update: NCC er i fuld gang med stierne. Arbejdet forgår onsdag og torsdag 22/05 og 23/05. Efter en lille pause gøres arbejdet færdig den 30/5 og 31/5. Stierne skulle være farebarer i perioden med pause. Men brug jeres sunde fornuft 🙂 Undgå at træde på noget som er sort og ikke ligner asfalt.

Referat af generalforsamlingen

Der er nu referat og beretning på hjemmesiden. Kort opsummeret blev kontingentforhøjelsen vedtaget samt en lille opgradering af de grønne områder. Angående dårligt udsyn ved udkørsel til Asmusgårdsvej har bestyrelsen rettet henvendelse til kommunen. De vil ikke fortage sig noget førend de hække, der vender ud mod Asmusgårdsvej, bliver klippet ind til det tilladte.

For alle der har hæk ud til stierne skal der klippes hæk således at asfaltmaskinerne kan komme til.

Dokumenter til generalforsamling på hjemmesiden.

Find dokumenterne under fanen generalforsamling eller tryk her: Generalforsamling 2024

Husk tilmelding hvis man ønsker en bid mad og lidt at drikke. Vi vil gerne opfodrer til at man prioriterer at komme 😊.

Varsling af ordinær generalforsamling 2024 i grundejerforeningen Elsted-øst

Denne varsling bliver også hustandsomdelt. Husk at checke hjemmesiden op til generalforsamling da indkommende forslag og regnskab bliver tilgængelige mindst 14 dage før generalforsamlingen. Som udgangspunkt bliver forslag og regnskab ikke hustandsomdelt.

Der afholdes generalforsamling i grundejerforeningen Elsted øst

mandag den 26. februar 2024 i Lystrup beboerhus (L1-L2) klokken 19.00.

Tilmelding er ikke påkrævet, men hvis man ønsker en øl/vand og smørrebrød skal man tilmelde sig senest den 18. februar 2024 med adresse og antal (1 eller 2) der kommer. Tilmeldingen skal ske på info@elsted-oest.dk.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar på samme mail.

Gennemarbejdede forslag med budget og implementeringsplan fortrækkes. Vi sender en bekræftigelse på indkomne forslag, for at sikre, at der ikke er noget, der havner i spamfiltret, så kontakt os, hvis der ikke kommer en bekræftigelse.

Der er altid behov for nye kræfter i både bestyrelsen og i legepladsudvalget, så overvej, om du har lyst til at bidrage. Spørg gerne, hvis du vil vide mere.

Indkaldelsen og øvrige dokumenter til generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside, så hold jer opdateret på elsted-oest.dk. Hvis man som beboer ønsker at få ovenstående dokumenter omdelt på papir, skal man henvende sig til bestyrelsen på info@elsted-oest.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fastelavn

Kære alle beboere i Birkehaven og Hindbærhaven Søndag d. 19. februar kl. 10 fejrer vi fastelavn på legepladsen. Der er tønde til børn under og over skolealderen. Forældre må gerne hjælpe førskolebørn💪.Vi håber at se flotte udklædninger på dagen, også gerne på de voksne🧟‍♀️🧞‍♂️👨‍🚒. Der er slikposer til alle tilmeldte børn og fastelavnsbolle til alle tilmeldte. Tilmeld jer ved at skrive i en kommentar herunder, hvor mange børn/voksne I kommer. SU senest onsdag d. 15. februar Kl.12. Bedste hilsner Legepladsudvalget.

Hjemmesiden er opdateret med indkommende forslag, regnskab og budget for generalforsamlingen 2023.

Generalforsamling 2023

Varsling af ordinær generalforsamling 2023 i grundejerforeningen Elsted-øst

Der afholdes generalforsamling i grundejerforeningen Elsted øst mandag den 20. februar
2023 i Lystrup beboerhus (L1-L2) klokken 19.00. Tilmelding er ikke påkrævet, men hvis
man ønsker en øl/vand og smørrebrød skal man tilmelde sig senest den 12. februar 2023
med adresse og antal (1 eller 2) der kommer. Tilmeldingen skal ske på info@elsted-
oest.dk. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.
Gennemarbejdede forslag med budget og implementeringsplan fortrækkes. Vi sender en
bekræftigelse på indkomne forslag, for at sikre, at der ikke er noget, der havner i
spamfiltret, så kontakt os, hvis der ikke kommer en bekræftigelse.
Der er altid behov for nye kræfter i både bestyrelsen og i legepladsudvalget, så overvej,
om du har lyst til at bidrage. Der er en hyggelig atmosfære ved bestyrelsesmøderne som
afholdes ca. 5 gange om året af ca. 1 til 2 timers varighed. Legepladsudvalget mødes efter
behov og står for afholdelse af fastelavn og Sankt hans, samt har stor indflydelse på
legepladsen.
Indkaldelsen til generalforsamlingen samt regnskaber, indkommende forslag og referater
offentliggøres på foreningens hjemmeside, så hold jer opdateret på elsted-oest.dk. Hvis
man som beboer ønsker at få ovenstående dokumenter omdelt på papir, skal man
henvende sig til bestyrelsen på info@elsted-oest.dk.

Sankt Hans 2022

Kære alle i Hindbærhaven og BirkehavenSæt et stort kryds i kalenderen torsdag d. 23. juni, hvor der holdes Sankt Hans i grundejerforeningen. Vi starter kl. 17.30 med snobrød og hygge, og senere tændes bålet.Tilmeld jer dette på facebook eller på info@elsted-oest.dk, og skriv meget gerne i kommentarfeltet, hvor mange I kommer, så vi kan sørge for snobrødsdej 👍. Medbring familien, et tæppe og egen pind til snobrød. Bedste hilsner
Legepladsudvalget

Fastelavn

Se facebook: Alle er velkomne til fastelavnstøndeslagning søndag d. 27.februar kl. 10. Der er tønde til børn under og over skolealderen (forældre må gerne hjælpe førskolebørn💪).Vi håber at se flotte udklædninger på dagen, også gerne på de voksne🧟‍♀️🧞‍♂️👨‍🚒. Der er slikposer til alle tilmeldte børn og fastelavnsbolle til alle tilmeldte.Tilmelding med antal børn/voksne senest 25.februar på facebook.

Varsling af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Elsted-øst

Der afholdes generalforsamling i grundejerforeningen Elsted øst den 28. februar 2022 i Lystrup beboerhus
(L1-L2) klokken 19.00. Tilmelding er ikke påkrævet, men hvis man ønsker en øl/vand og smørrebrød skal
man tilmelde sig senest den 21. februar 2022 med adresse og antal (1 eller 2) der kommer. Tilmeldingen
skal ske på info@elsted-oest.dk. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.
Gennemarbejdede forslag med budget og implementeringsplan fortrækkes.
Der er med sikkerhed brug for mindst et nyt bestyrelsesmedlem og et nyt medlem til legepladsudvalget, så
overvej, om du har lyst til at bidrage. Der er en hyggelig atmosfære ved bestyrelsesmøderne som afholdes
ca. 5 gange om året af ca. 1 til 2 timers varighed. Legepladsudvalget mødes efter behov og står for
afholdelse af fastelavn og Sankt hans.
På sidste generalforsamling blev der vedtaget en vedtægtsændring således at næsten alt kommunikation
nu foregår på hjemmesiden. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil fremover være det eneste skriftlige du
/I modtager. Regnskaber, vedtægter, referater og indkommende forslag offentliggøres på foreningens
hjemmeside, så hold jer opdateret på elsted-oest.dk. Skulle der være beboer som ikke kan tilgå en
hjemmeside er det stadig muligt at få ovenstående dokumenter på papir ved at rette henvendelse til
bestyrelsen på info@elsted-oest.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Skrivelsen bliver også omdelt i postkasserne.

Generalforsamling 2021

Vi har besluttet at afholde generalforsamlingen. Der er ca 10 tilmeldte som alle må formodes at have et ønske om en generalforsamling i år. Vi håber at der kommer så mange så muligt. Husk at vores foreningen ikke driver sig selv. Så ønsker du indflydelse eller indsigt eller bare god stemning så mød op. Mvh 😀

Legepladsen

Legepladsen er blevet opgraderet med et par nye snurretoppe der stimulerer børns balancesans. De må ikke tages i brug før afmærkningen er fjernet, da kommunen skal godkende opsætningen. Der skal lyde en stor tak til Anders og Jesper fra Birkehaven som gravede de store og dybe huller til funderingen. Også tak til resten af legepladsudvalget som bistod med monteringen. Hvis der er nogen, som gerne vil havde indflydelse på legepladsen er der et par ledige pladser i udvalget skriv gerne til info@elsted-oest.dk

Fibia

Fibia har afsluttet arbejdet med at udbedre skader opstået i forbindelse med gravearbejdet. Husk, at hvis der opstår skader som følge af en tilslutning til en enkelt parcel er det beboerens egen opgave at få en entreprenør til at udbedre skaden. Det er ikke bestyrelsens opgave at kontrollere eller udbedre skader opstået grundet entrepriser indgået af individuelle husstande.   

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til den udskudte generalforsamling er nu omdelt. Det bliver onsdag den 27 oktober kl. 19.00 i Beboerhusets café. Vi håber, at se så mange som muligt. Tilmeldingen foregår som altid på mail info@elsted-oest.dk Husk at skrive husnummer og antal deltagere.

Generalforsamlingen 2021 udskudt

Myndighedernes aktuelle retningslinjer for forsamlinger og arrangementer betyder, at det pt. er umuligt at afholde generalforsamlingen som planlagt.

Vi udskyder den i stedet for at holde den online da det sandsynligvis ville udelukke nogle af foreningens medlemmer.

Læhegnet ved stien over til Hybenhaven

Træerne er efter ønske fra beboerne af Hybenhaven blevet beskåret kraftigt. Dette har ikke medfødt udgifter for vores grundejerforening idet Hybenhaven har afholdt alle udgifter. På den måde har alle fået noget ud af det. Vi har mindre vedligehold og nogle beboere i Hybenhaven har fået mere sol 🙂

Fibia

Fibia har gravet en del i foreningen og nogle steder er græsarealer og asfalt ikke reetableret tilfredsstillende. Bestyrelsen er opmærksom på problemet og prøver at komme i dialog med Fibia.