Nyheder

Læhegnet ved stien over til Hybenhaven

Træerne er efter ønske fra beboerne af Hybenhaven blevet beskåret kraftigt. Dette har ikke medfødt udgifter for vores grundejerforening idet Hybenhaven har afholdt alle udgifter. På den måde har alle fået noget ud af det. Vi har mindre vedligehold og nogle beboere i Hybenhaven har fået mere sol 🙂

Fibia

Fibia har gravet en del i foreningen og nogle steder er græsarealer og asfalt ikke reetableret tilfredsstillende. Bestyrelsen er opmærksom på problemet og prøver at komme i dialog med Fibia.