Generalforsamling 2023

Mandag den 20. februar 2023 i Lystrup beboerhus (L1-L2) klokken 19.00.

Referat

Generalforsamling i grundejerforeningen Elsted Øst 2023

beretning 2023

Indkommende forslag:

Mere liv i haverne_forslag til generalforsamling2023

Biodiversitet i Hindbærhaven og Birkehaven

Læhegn

Regnskab 2022 og budget 2023:

Resultatopgørelse 2022

Budget 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet at bestyrelsen og revisorer.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsen. På valg er Kasper, Vibeke og Jan

6a. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg ar revisorer.
8. Eventuelt.